Ako začať ?

Pokiaľ si chcete založiť chov zvierat je potrebné sa rozhodnúť, či budete túto činnosť vykonávať ako fyzická osoba- nepodnikateľ ( pre spotrebu vo vlastnej domácnosti) alebo ako fyzická osoba podnikateľ (SHR – súkromne hospodáriaci roľník alebo živnostník ) prípadne ako právnická osoba ( s.r.o. , družstvo , akciová spoločnosť, nezisková organizácia). Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch pokiaľ plánujete chovať čo i len jeden kus hovädzieho dobytka, jednu  ovcu , kozu, ošípanú, koňa alebo chováte včely máte zákonnú povinnosť registrovať sa ako držiteľ zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline(CEHZ) a nahlásiť tam aj údaje o všetkých chovaných zvieratách.  V prípade, že chov včiel ste už v minulosti registrovali  v Centrálnom registri včelstiev v Liptovskom Hrádku  prevod registrácie do CEHZ v Žiline bude vykonaný automaticky.